دفتر رضایت مشتری

مشتری عسل اصغرپور

در تصاویر زیر چند نمونه از رضایت کتبی مشتریان بورس عسل اصغرپور به نمایش گذاشته شده است که با عرض پوزش شماره تلفن این عزیزان بدلیل احترام به حقوق شهروندی پاک شده است و فقط دست نوشته ها و رضایت مشتری این افراد از خدمات این مرکز  قابل مشاهده است.

رضایت مشتری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.