دستگاه زهر گیر زنبور عسل اورین

این دستگاه جهت زهر گیری از زنبوران عسل کاربرد دارد