ژل رویال ایرانی هر گرم

160,000 ریال

این ژل ایرانی بوده ودارای آنالیز در سطح بسیار عالی  میباشد

توجه کنید بعلت فساد پذیری ژل داخل کلمن بهمراه یخ برای شما ارسال میگردد.