عسل شان تغذیه ای اعلا

300,000 ریال

این عسل کم تغذیه بوده و دارای آنالیز میباشد ساکارز ۵%

در انبار موجود نمی باشد