دفتر رضایت مشتری

ارسال شده در: اخبار زنبورداري, صفحه نخست | ۰

دفتر رضایت مشتری در تصاویر زیر چند نمونه از رضایت کتبی مشتریان بورس عسل اصغرپور به نمایش گذاشته شده است که با عرض پوزش شماره تلفن این عزیزان بدلیل احترام به حقوق شهروندی پاک شده است و فقط دست نوشته … ادامه یافت