کندوهای جدید آپارتمانی

ارسال شده در: مطالب مفید عسل | ۰

کندوهای جدید آپارتمانی  در طی سالهای اخیر تعداد و جمعیت زنبوران عسل در جهان رو به کاهش می باشد . در واقع در ماه مارس گذشته از قسمت طرح محیطی سازمان ملل گزارشی مبنی بر ناپدید شدن زنبوران  و بروز … ادامه یافت