مصاحبه ها

ارسال شده در: معرفي كتاب | ۰

مصاحبه نشریه صنعت زنبورداری با بورس عسل اصغرپور در مورد طراحی وساخت دستگاه زهر گیر زنبور عسل اورین در ایران

 

 

 

 

مصاحبه ماهنامه گلشن راز با بورس عسل اصغرپور