آپی تراپی چیست ؟

آپی تراپی چیست؟آپی تراپی اصغرپور

تعریف آپی تراپی بسیار ساده است آپی به معنی زنبور و تراپی به معنی درمان می باشد درمان با محصولات طبیعی زنبور عسل را آپی تراپی می نامند

توضیح کامل به زودی …..